top of page
Αναζήτηση

Value Engineering - Αναζητώντας την μείωση Κόστους


Τι είναι η Μηχανική Αξίας;

Η μηχανική αξίας αναφέρεται στη συστηματική μέθοδο βελτίωσης της αξίας ενός προϊόντος που παράγει ένα έργο.Χρησιμοποιείται για την ανάλυση μιας υπηρεσίας, συστήματος ή προϊόντος για τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου διαχείρισης των σημαντικών λειτουργιών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

Η μηχανική αξίας αναφέρεται σε μια συστηματική προσέγγιση για τη βελτίωση της αξίας ενός έργου με το χαμηλότερο κόστος. Η μηχανική αποτίμησης περιλαμβάνει τη χρήση υποκατάστατων υλικών και μεθόδων που είναι λιγότερο δαπανηρές, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Η έννοια της μηχανικής αξίας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940 στην General Electric. Κατανόηση της Μηχανικής Αξίας Η αξία υπολογίζεται ως αναλογία συνάρτησης προς κόστος. Μια επιχείρηση μπορεί να προσθέσει αξία σε ένα προϊόν είτε μειώνοντας το κόστος είτε βελτιώνοντας τη λειτουργία. Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν τη μηχανική αξίας ως στρατηγική μείωσης του κόστους, όπου η βασική λειτουργία ενός προϊόντος διατηρείται – δεν θυσιάζεται – στη διαδικασία της επιδίωξης βελτίωσης της αξίας. Από την άποψη του μάρκετινγκ, η μηχανική αξίας χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός προϊόντος έτσι ώστε να διαρκέσει για μια συγκεκριμένη διάρκεια προτού καταστεί απαρχαιωμένο. Συνήθως, όταν ένα προϊόν αναμένεται να είναι στυλιστικά ή πρακτικά παρωχημένο μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί μηχανική αξίας για να εξοικονομήσει κόστος χωρίς να αφαιρέσει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ενώ το προϊόν μπορεί να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, η μηχανική αξίας επιτρέπει στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν εναλλακτικά εξαρτήματα χαμηλού κόστους για να αποφύγουν την επιβολή περιττού κόστους στη διαδικασία παραγωγής, το οποίο τελικά θα μετακυλίεται στον καταναλωτή. Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί φθηνότερα εξαρτήματα που ανταποκρίνονται στη διάρκεια ζωής του προϊόντος, διατηρώντας παράλληλα τον βασικό σκοπό του προϊόντος.


Θέλωντας να φέρουμε την Μηχανική Αξάις στην Διαχείριση Έργων , απλώς ακολουθούμε συγκεκριμμένα μη τυποποιημένα βήματα, αναλόγως του project.1. Πληροφορίες Η φάση πληροφόρησης περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών για το έργο και τη βελτίωση των στόχων του έργου. Τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται και οι πληροφορίες που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται για την οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων του έργου και των περιοχών βελτίωσης. Τα πιθανά ζητήματα αναλύονται σε συστατικά στοιχεία, τα οποία είναι στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτή η φάση περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσει η ομάδα για να αξιολογήσει την πρόοδο του έργου.


2. Ανάλυση Λειτουργιών Η φάση της ανάλυσης λειτουργιών περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των λειτουργιών του έργου και τον προσδιορισμό τους με συνδυασμό ρήματος/ουσιατικού για κάθε στοιχείο υπό αξιολόγηση. Η λευτουργία ορίζεται ως οι καθορισμένοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέσω της εκτέλεσης ενός στοιχείου ή ενός συνόλου στοιχείων. Κάθε μία από τις προσδιοριζόμενες λειτουργίες αναλύεται για να καθοριστεί εάν υπάρχουν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν και εάν απαιτείται μια νέα.


3. Δημιουργικό Η δημιουργική φάση ακολουθεί τη φάση της ανάλυσης λειτουργίας και περιλαμβάνει τη διερεύνηση των διάφορων τρόπων εκτέλεσης της λειτουργίας ή των λειτουργιών που προσδιορίζονται στη φάση της ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να σκεφτούν εναλλακτικές λύσεις σε υπάρχοντα συστήματα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Ο καταιγισμός ιδεών αναγκάζει τους ανθρώπους να είναι δημιουργικοί και επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να κάνουν εικασίες για όλες τις πιθανές λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται ή εναλλακτικές λύσεις στη λειτουργία. Η ομάδα καλείται να αναπτύξει μια λίστα με πιθανές λύσεις στη συνάρτηση που διατυπώνεται από τον συνδυασμό ρήματος/ουσιατικού.


4. Αξιολόγηση Στη φάση της αξιολόγησης, παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς από τις προτεινόμενες λύσεις και εναλλακτικές λύσεις από τη δημιουργική φάση. Η ομάδα θα πρέπει να περιγράφει κάθε πλεονέκτημα και μειονέκτημα με γενικούς όρους. Όταν τα μειονεκτήματα υπερβαίνουν τα πλεονεκτήματα, η εναλλακτική απορρίπτεται υπέρ άλλων στερεών εναλλακτικών. Η ομάδα εκτελεί μια σταθμισμένη ανάλυση μήτρας για να ομαδοποιήσει και να ταξινομήσει τις εναλλακτικές λύσεις και οι καλύτερες εναλλακτικές επιλέγονται για εξέταση στην επόμενη φάση.


5. Ανάπτυξη Η φάση ανάπτυξης περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας εις βάθος ανάλυσης κάθε καλύτερης εναλλακτικής λύσης για να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και το συνεπαγόμενο κόστος. Η εξέταση κάθε εναλλακτικής μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία σκίτσων, εκτιμήσεων κόστους και άλλης τεχνικής ανάλυσης. Τα μέλη της ομάδας διαμορφώνουν ένα σχέδιο υλοποίησης για το έργο, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή των τελικών συστάσεων.


6. Παρουσίαση Η φάση της παρουσίασης είναι όπου η ομάδα συναντάται με τη διοίκηση και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να παρουσιάσουν την τελική τους έκθεση. Η ομάδα καλείται να παρουσιάσει τα ευρήματά της στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας αναφορές, διαγράμματα ροής και άλλο υλικό παρουσίασης για να τους πείσει ότι οι τελικές ιδέες από τη φάση ανάπτυξης πρέπει να εφαρμοστούν. Οι ιδέες πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών, οφελών και πιθανών προκλήσεων. Η τελική έκθεση λειτουργεί ως καταγραφή των επιτευγμάτων της ομάδας κατά τη διάρκεια της μελέτης και μια περίληψη των συζητήσεων και των ευρημάτων της ομάδας. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως εργαλείο αναφοράς για την εταιρεία σε μελλοντικά έργα.


7. Υλοποίηση Η υλοποίηση του έργου ξεκινά μετά την έγκριση από τη διοίκηση των συστάσεων της ομάδας. Εάν υπάρχουν αλλαγές που ζητούνται από τη διοίκηση ή άλλους φορείς λήψης αποφάσεων, αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχέδιο υλοποίησης πριν από την έναρξη της εφαρμογής. Κατά την υλοποίηση του έργου, η ομάδα πρέπει να διασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος της αύξησης της αξίας. Η πραγματική εξοικονόμηση κόστους του έργου θα πρέπει να καθοριστεί με βάση την εφαρμογή των συστάσεων.
Τα πλεονεκτήματα από την χρήση της Μεθόδου σε Διαχείριση & Σχεδιασμό Έργων

  • Μείωση Κόστους

  • Μείωση Κινδύνων Υλοποίησης

  • Αύξηση Κερδοφορίας

  • Ολιστική Διαχείριση

  • Συνεργασία Ομάδων

  • Εξοικονόμηση Πόρων & Α Υλών

  • Κυκλικότητα & Περιβαλλοντική ΔΙαχείριση

  • Μείωση Αποτυπώματος Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( C- Ενεργεια κτλ)
6 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page