top of page
Αναζήτηση

Υδρογόνο χρώματα & Ανθρακικό αποτύπωμα
Οι δυνατότητες που προσφέρει το υδρογόνο


Το υδρογόνο δεν υπάρχει ελεύθερο στη φύση. Παράγεται μόνο από άλλες πηγές ενέργειας και για αυτό αποτελεί φορέα ενέργειας. Είναι επίσης ένα καύσιμο καθαρής χρήσης και όταν συνδυάζεται με οξυγόνο σε μια κυψέλη καυσίμου, το υδρογόνο παράγει ηλεκτρική ενέργεια με μόνο νερό ως υποπροϊόν. Το υδρογόνο επομένως μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μέσω της ενίσχυσης της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα. Το υδρογόνο μπορεί να αποθηκεύσει την πλεονάζουσα ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και να την αποδώσει αργότερα στο ηλεκτρικό σύστημα όταν αυτό θα την χρειάζεται ως μία σταθερή μονάδα βάσης. Η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε συνάρτηση με τη περαιτέρω διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρώπης και της χώρας μας. Τα παραπάνω αποτελούν επίσης καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αλλά και του RePowerEU.


Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόσφατο σχέδιο RePowerEU προβλέπει σειρά μέτρων για την γρήγορη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, με παράλληλη αύξηση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Το σχέδιο βασίζεται σε διαφορετικές δράσεις μεταξύ των οποίων και η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, βραχυπρόθεσμα μέσω εναλλακτικών πηγών φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα και στο άμεσο μέλλον μέσω ανανεώσιμου υδρογόνου.

Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μία σημαντική εισχώρηση των τεχνολογικών υδρογόνου σε διάφορους τομείς της οικονομίας μας όπως είναι η αποθήκευση και παραγωγή ενέργειας, η χρήση του στην χημική βιομηχανία αλλά και στις μεταφορές. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του υδρογόνου είναι ότι μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε μεγάλες ποσότητες ως αέριο υπό πίεση σε αγωγούς ή σε υγρή μορφή με πλοία, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια αλλά και σε συνθετικά καύσιμα (π.χ. μεθάνιο, μεθανόλη, αμμωνία) για να τροφοδοτήσει την χημική βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τα σπίτια.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας ως καύσιμο σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φορτηγά, πλοία και αεροπλάνα κυψελών καυσίμου. Το υδρογόνο μπορεί να επιτρέψει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συνεισφέρουν περισσότερο και πιο γρήγορα στην βελτίωση του περιβάλλοντος και στην κλιματική ουδετερότητα.


Η2 & COx

Το υδρογόνο παράγεται μέσω διάφορων διαδικασιών, περιγραφόμενο από ένα χρώμα κάθε φορά το οποίο ορίζει την διαδικασία παραγωγής του.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθείται το πράσινο το μπλε και το ρόζ χρώμα, ενώ το γκρι και το κίτρινο παράγονται ήδη εδώ και αρκετά χρόνιαΤι γίνετε όμως με το ανθρακικό αποτύπωμα των διαδικασιών.

Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει το χρώμα της διαδικασίας, αλλά το παραγόμενο αποτύπωμα για το κλίμα σε κάθε μια από αυτές.


Το Υδρογόνο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για το αποτύπωμα της κινητικότητας και της Βιομηχανίας, με σκοπό την απομείωση του.


Σκοπός των κρατών είναι η αποφυγή χρήσης του φυσικού αερίου κυρίως, λόγω και της ρευστότητας που δημιουργείται στην προμήθεια του, με τον πόλεμο της Ρωσίας και γενικότερα της Ανατολής στον Δυτικό τρόπο ζωής, μέσω της επίθεσης στην Ουκρανία.

Ουσιαστικά το μπρα ντε φερ των δύο κοσμοθεωριών συγκρούεται επι του πεδίου πλέον.


Σίγουρα η απομείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των διαδικασιών είναι ο πρωτεύον στόχος, με την Ευρωπαική Ένωση απλώς να θέτει στόχους , χωρίς να ορίζει διαδικασίες για την επίτευξη τους σε ορισμένο χρονικό διάστημα και με συνέπειες για την μη συμόρφωση τους, με τις ΗΠΑ να έχουν ένα σαφή και πιο ολοκληρωμένο στόχο πάνω στα εναλλακτικά καύσιμα, την πράσινη ενέργεια και το Υδρογόνο.


Σίγουρα πλέον έχει αρχίσει η παραγωγή ηλεκτρόλυσης ευρείας κλίμακας με μεγάλα έργα πχ 20 MW σε Ευρώπη, για το Υδρογόνο, ενώ μέχρι στιγμής υπήρχαν πρότζεκτ τέτοιας κλίμακας μόνο σε Αμμωνία και Μεθανόλη.


Η μετάβαση θα είναι δύσκολη και απαιτεί ακόμη αρκετές προσπάθειες οριοθέτησες στόχων και συνεπειών, για την μη επίτευξη τους.


Επιπρόσθετο πρόβλημα, αποτελεί και η έκρηξη χρήσης κρίσιμων υλικών τα οποία είναι απαιτητά για τις διαδικασίες ηλεκτρόλυσεις ευρείας κλίμακας, με την έλλειψη τους στην Αγορά να είναι αισθητή, όπως το ιρίδιο.


10 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page