top of page
Αναζήτηση

Μια επιτυχημένη μετάβαση στο καθαρό μηδέν θα απαιτήσει την επίτευξη όχι ενός στόχου αλλά τεσσάρων.


Αν και υπήρξε μια σημαντική ώθηση, ο κόσμος μας δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού για περιορισμό της θέρμανσης σε πολύ κάτω από 2°C ή ιδανικά 1,5°C. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χώρες και εταιρείες έχουν δεσμευτεί να φτάσουν σε καθαρές μηδενικές εκπομπές COx και να μειώσουν τις εκπομπές άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Αλλά δεν υπήρξε αρκετή πρόοδος. Το μερίδιο της πρωτογενούς ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί αργά, από 8 τοις εκατό το 2010 σε 12 τοις εκατό το 2021.


Εάν οι εκπομπές παραμείνουν στην τρέχουσα τροχιά τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις από διάφορες πηγές, ο στόχος του κόσμου για το καθαρό μηδέν δεν θα έφτανε ούτε μέχρι το τέλος του αιώνα.


Μια επιτυχημένη μετάβαση στο καθαρό μηδέν θα απαιτήσει την επίτευξη όχι ενός στόχου αλλά τεσσάρων αλληλεξαρτώμενων:


μείωση των εκπομπών αερίων,

προσιτή τιμή τεχνολογιών,

αξιοπιστία,

και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.


Μια κακώς εκτελούμενη μετάβαση θα μπορούσε να καταστήσει την ενέργεια, τα υλικά και τα άλλα προϊόντα λιγότερο προσιτά, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική ενδυνάμωση. Θα μπορούσε επίσης να καταστήσει την προμήθεια ενέργειας και υλικών λιγότερο ασφαλή και ανθεκτική και θα μπορούσε να καταστήσει ορισμένες χώρες και εταιρείες λιγότερο ανταγωνιστικές. Εάν συνέβαινε αυτό, η προσδοκώμενη πρόοδος προς το καθαρό μηδέν θα μπορούσε να σταματήσει.


Σύμφωνα με την Ερευνητική Μελέτη της McKinsey, επτά αρχές μπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να πλοηγηθούν με επιτυχία στην επόμενη φάση της μετάβασης.


- Προσδοκώμενες Λύσεις με χαμηλότερο Κόστος

- Mείωση του κόστους των ακριβών λύσεων

- Δημιουργία ανάλογων μηχανισμών κατεύθυνσης Κεφαλαίων

- Αφαίρεση σημείων συμφόρησης για τα υλικά την γη τις υποδομές και εργατικά χέρια

- Ανασχεδιασμός Στόχων προς μια ηλεκτροτροφοδοτούμενη ζωή, μέσω ανανέωσης της Αγοράς Ενέργειας

- Ορθή παράλληλη διαχείριση υπαρχόντων & νέων ενεργειακών Συστημάτων

- Αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδύονται από την μετάβασηΓια παράδειγμα, η ανάπτυξη λύσεων ενός χαμηλότερου κόστους και η μείωση του κόστους των πιο ακριβών προτάσεων θα μπορούσε να ενισχύσει την προσιτότητα. Η παράλληλη διαχείριση των υφιστάμενων και των αναδυόμενων ενεργειακών συστημάτων θα μπορούσε να καταστήσει την πρόσβαση στην ενέργεια πιο αξιόπιστη. Η αναζήτηση ευκαιριών χρησιμοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα ως οδηγό θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η τήρηση αυτών των αρχών θα μπορούσε να βελτιώσει ουσιαστικά την τρέχουσα πορεία του κόσμου.


Η υιοθέτηση μιας αλλαγής νοοτροπίας μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να πλησιάσει το καθαρό μηδέν. Εκτός από τις παγκόσμιες δεσμεύσεις για την επίτευξη του καθαρού μηδενός στο μέλλον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δεσμευτούν να σημειώνουν ολοένα και μεγαλύτερη πρόοδο κάθε χρόνο και να το κάνουν με τρόπο που να ανταποκρίνεται και στους τέσσερις στόχους.Η προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε καλό δρόμο, όπως δείχνει πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, που φιλοδοξούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, εργάζονται για να εισαγάγουν την επόμενη φάση της μετάβασης, κατά την οποία ρέει περισσότερο κεφάλαιο προς τη μετάβαση και η ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογιών επεκτείνεται σημαντικά.


Συχνά, η μετάβαση οραματίζεται ως μια μοναδική μεγάλη πρόκληση:


Μείωση των εκπομπών από την ενέργεια, τα υλικά και τη χρήση γης και άλλα συστήματα. Στην πράξη, αποτελείται από τέσσερις στόχους: μείωση των εκπομπών, προσιτή τιμή, αξιοπιστία και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Εάν η επίτευξη του πρώτου από αυτούς τους στόχους κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο τους άλλους τρεις, η ορμή προς το καθαρό μηδέν θα μπορούσε να εκτροχιαστεί.


Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10 τοις εκατό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το 75 τοις εκατό της νέας ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) αποτελούν περίπου το 15 τοις εκατό των πωλήσεων νέων οχημάτων και η γκάμα του μέσου EV έχει αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές κατά την τελευταία δεκαετία.

Εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας κατασκευάζονται για νεότερες τεχνολογίες όπως η παραγωγή χάλυβα χαμηλών εκπομπών και η δέσμευση, η χρήση και η αποθήκευση άνθρακα (CCUS). Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να ανακατανέμουν πόρους από προϊόντα υψηλών εκπομπών σε προϊόντα χαμηλών εκπομπών.

Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων που σχετίζονται με το κλίμα έφτασαν τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, σχεδόν διπλάσιο από το ποσό του 2021.


Ο παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός τομέας ενισχύει την απάντησή του στην κλιματική αλλαγή. Οι ετήσιες παγκόσμιες επενδύσεις σε τεχνολογίες μετάβασης έχουν διπλασιαστεί, από 660 δισεκατομμύρια δολάρια το 2015 σε περισσότερα από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.


Και νέα εργαλεία της αγοράς, όπως οι εκ των προτέρων δεσμεύσεις για την αγορά, εμφανίζονται για να τονώσουν την καινοτομία.


Πηγή:McKinsey4 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page