top of page
Αναζήτηση

Μία Μηχανική λύση Η NuCycle Energy παράγει τους Enviro-Fuelcubes της


Η NuCycle Energy κατασκευάζει το Enviro-Fuelcubes-κύβοι καυσίμου, ένα κατασκευαστικά εναλλακτικό καύσιμο που έχει σχεδιαστεί για να είναι μια οικονομικά αποδοτικότερη και καθαρότερη λύση αντικατάστώντας τον άνθρακα και των άλλων παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων. Η εταιρεία άνοιξε τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Plant City της Φλόριντα το 2019. Το εργοστάσιο 103.000 τετραγωνικών ποδιών έχει την ικανότητα να εκτρέπει περισσότερους από 200.000 τόνους εμπορικά παραγόμενων απορριμμάτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής ετησίως. Για την παραγωγή των Envro-Fuelcubes της, η NuCycle χρησιμοποιεί μια ποικιλία εξοπλισμού μείωσης μεγέθους για την επεξεργασία του εισερχόμενου υλικού καθώς και κύβους ή πυκνωτές, που κατασκεύασε η εταιρεία και κατασκεύασε σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο συνεργάτη.


Ο Mark Barasch, Διευθύνων Σύμβουλος της NuCycle Energy, λέει ότι η εταιρεία του αντιμετωπίζει δύο κοινωνικά προβλήματα: τη χρήση και τον πολλαπλασιασμό των χωματερών και τη χρήση άνθρακα σε ενεργοβόρες βιομηχανικές διεργασίες. Τα Enviro-Fuelcubes του, τα οποία κατασκευάζονται με χρήση μη επικίνδυνων βιομηχανικών και εμπορικών υλικών που διαφορετικά θα θεωρούνταν απόβλητα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λέβητες καύσης , όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ασβέστη και τσιμέντου καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.


“It’s only waste if you waste it,”

Η NuCycle παίρνει το χαρτί, το χαρτόνι, το ξύλο και το πλαστικό που παρέχουν οι εμπορικοί προμηθευτές της και τα συνδυάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παράγει ένα προϊόν με τουλάχιστον 85 τοις εκατό περιεκτικότητα σε βιομάζα που έχει σταθερή τιμή Btu από 9.500 έως 10.500 ανά λίβρα που επιτρέπει στα Enviro-Fuelcubes να αντικαταστήσουν τον Άνθρακα. Επιπλέον, η καύση Enviro-Fuelcubes έχει ως αποτέλεσμα 1/60 τον υδράργυρο, 1/60 το θείο, 1/113 τον μόλυβδο και 1/174 το αρσενικό σε σχέση με την καύση του άνθρακα.


Ειδικοί τεμαχιστές χρησιμοποιούνται για να κάνουν down size τα οργανικά απορρίματα και να φτάσουν στην επιθυμητπή κοκομετρία.

Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει και μαγνήτες οι οποίοι παομακκρ΄τνουν ταμη επιθυμητά υλικά από τιο μίγμα απορριμάτων το οποίο χρησιμοποιείται ως Α ύλη για τους κύβους ενέργειας.

Υπάρχει μια γενικότερη διαδικασία επεξεργασιών των υλικών α ύλης όωπς το χαρτι και το πλαστικό.

Ακολουθώντας τα βήματα μείωσης μεγέθους, το υλικό παραδίδεται στα cubers της NuCycle, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστική τεχνολογία. Γενικά, είναι μια περιστροφική πρέσα… σχεδόν σαν μύλος πέλλετ, αλλά όχι εντελώς.

Παίρνει ένα υλικό 4 ιντσών μείον και το εξωθεί σε ένα κανάλι ανοίγματος καλουπιού μιάμιση ίντσας ή ίντσας και τέταρτο». Η τρέχουσα εφαρμογή off-take της εταιρείας δεν απαιτεί μεταεπεξεργασία των Enviro-Fuelcubes για να είναι έτοιμη για χρήση. Το σύστημα της NuCycle έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για παραγωγή10 τόνων ανά ώρα.

Η επίτευξη σταθερής χύδην πυκνότητας για τους Enviro-Fuelcubes είναι εξίσου σημαντική με την επίτευξη σταθερής τιμής θερμότητας. Το τελικό μέγεθος σωματιδίων των πρώτων υλών του παίζει κρίσιμο ρόλο σε αυτό.


Μήπως ήρθε η στιγμή στα πλαίσια επανακαθορισμού λειτουργία των ΚΔΑΥ, και των παραγόμενων ποιοτήτων υλικών, αντί να είμαστε σε διαδικασία διαχωρισμού υλικών , να πάμε δε διαδικασία παραγωγής μίγματος καυσίμων, για ολιστική χρήση σε Βιομηχανίες, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα, και τα μεγάλα ενεργειακά κόστη παραγωγής, για την ελληνική βιομηχανία.

Ο όρος RDF (REFUSED DERIVED FUEL) ή SRF (SOLID RECOVERED FUEL) αναφέρεται στο ανακτημένο απ΄τα αστικά και εμπορικά απορρίμματα, υψηλής θερμογόνου αξίας κλάσμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενές καύσιμο σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Για την ανάκτηση των στερεών υλικών υψηλής θερμογόνου δύναμης από τον απορριμματικό όγκο, απαιτούνται εργασίες προεπεξεργασίας στα εισερχόμενα στερεά και αστικά απόβλητα, καθώς και διαχωρισμού τους με συστήματα μηχανικής επεξεργασίας. Με τις εργασίες αυτές, τα κοινά απορρίμματα διαχωρίζονται με σκοπό την μέγιστη καθαρότητά τους και την μετατροπή τους σε ένα αναμεμειγμένο στερεό υλικό υψηλής ενεργειακής αξίας. Συνεπώς, η εταιρεία μας δύναται να παράξει και να διαθέσει προς περαιτέρω διαχείριση πρώτες ύλες για την παραγωγή εναλλακτικών δευτερογενών καύσιμων όπως το RDF ή το SRF. Έτσι, επιτυγχάνεται ένα μικρό μόνο ποσοστό του αρχικού ρεύματος αποβλήτων να καταλήγει για τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ, ενώ αντίθετα η μεγαλύτερη ποσότητα προορίζεται για ενεργειακή αξιοποίηση. Τα κύρια πλεονεκτήματα από τη χρήση του RDF είναι:

  • Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων

  • Εξοικονόμηση Συμβατικών καυσίμων

  • Μερική αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων όπου υπάρχει τεχνικά και νομικά η δυνατότητα

  • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Αντί λοιπόν βιομηχανίες όπως πχ η ΑΓΕΤ να χρησιμοποιούν χύδην αστικά απορρίματα προς καύση για παραγωγή ενέργειας λειτουργίας τους, με αβέβαιο αποτέλεσμα, και μεγάλη άκαυστη ποσότητα αποβλήτου προς διαχείριση, μήπως θα έπρεπε η Πολιτεία να νομοθετήσει προς την κατεύθυνση ολιστικής παραγωγής καυσίμων RDF από τα ΚΔΑΥ προς την βιομηχανία, στα πλαίσια της Κυκλικής παραγωγικής οπικονομίας;


Μία Πρόσφατη μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας δείχνει τον δρόμο.10 Προβολές0 Σχόλια

Commentaires


bottom of page