top of page
Αναζήτηση

ΕΕ: Σύστημα Εκπομπής Ρύπων- Αέρια του Θερμοκηπίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021

συμπληρώνεται ως εξής:
1. Στο σημείο 15 στοιχείο 15, προστίθεται ο αριθμός «80» στη θέση της ένδειξης «[...]» και προστίθενται δύο παράγραφοι, ώστε η τρέχουσα διατύπωση του εν λόγω ορισμού να έχει ως εξής:

«(15) Ως “εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας” νοείται το ποσοστό 80 % της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τους δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιστοιχεί στη μέση

προσπάθεια μείωσης που επιβάλλεται από την εφαρμογή των δεικτών αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (δείκτης αναφοράς της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας/μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας).


Ισχύει για όλα τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν σε επιλέξιμους τομείς αλλά για τα οποία δεν

ορίζεται δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται (από το έτος

t = 2022) κατά 1,09 % σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο τμήμα του παραρτήματος με τίτλο :

«Επικαιροποιημένοι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι».

2. Στο σημείο 28 στοιχείο β), η περιγραφή του συντελεστή Ct που χρησιμοποιείται στον τύπο συμπληρώνεται, ώστε η τρέχουσα διατύπωση του εν λόγω στοιχείου να έχει ως εξής:

«β) Εάν οι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος II δεν ισχύουν για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο δικαιούχος, η μέγιστη ενίσχυση που καταβάλλεται ανά εγκατάσταση για το κόστος που προκύπτει κατά το έτος t ισούται με:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × E × AECt

Στον τύπο αυτό, Ai είναι η ένταση της ενίσχυσης, εκπεφρασμένη ως κλάσμα (π.χ. 0,75)· Ct είναι ο εφαρμοστέος συντελεστής εκπομπής CO2 ή ο αγορακεντρικός συντελεστής εκπομπής CO2 (tCO2/MWh) (το έτος t)· Pt-1 είναι η προθεσμιακή τιμή EUA κατά το έτος t-1 (EUR/tCO2)· EF είναι ο εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζεται στο σημείο 15 στοιχείο 15· και AEC είναι η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) το έτος t.»

3. Στον πίνακα του παραρτήματος , η περιγραφή του τομέα που καλύπτεται από τον κωδικό NACE 20.16.40.15 συμπληρώνεται, ώστε η τρέχουσα διατύπωση της εν λόγω περιγραφής να έχει ως εξής:

«Πολυαιθυλενογλυκόλες και άλλες πολυαιθεραλκοόλες σε πρωτογενείς μορφές»·

4. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:


(1) ΕΕ C 317 της 25.9.2020, σ. 5.

Δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ετήσια ποσοστά μείωσής τους για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι


— Δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των προϊόντων με ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας που

αναφέρονται στο παράρτημα Ι:


Προϊόντα, για τα οποία η ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας έχει καθοριστεί στο τμήμα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331.


Στο παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 ορίζεται ότι, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα, υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Για τα εν λόγω προϊόντα, δεν είναι σκόπιμο να οριστεί δείκτης αναφοράς βάσει των μεγαβατωρών ανά τόνο (MWh/t) προϊόντος. Αντ’ αυτού, σημείο εκκίνησης είναι οι συγκεκριμένες καμπύλες των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις άμεσες εκπομπές. Για τα εν λόγω προϊόντα, οι δείκτες αναφοράς προϊόντος καθορίστηκαν με βάση το άθροισμα των άμεσων εκπομπών (από ενεργειακές εκπομπές και εκπομπές διεργασίας), καθώς και των έμμεσων εκπομπών που προκύπτουν από τη χρήση του ανταλλάξιμου μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας.


Στις περιπτώσεις αυτές, ο συντελεστής “E” στον τύπο υπολογισμού του μέγιστου ποσού ενίσχυσης που αναφέρεται στο σημείο 28 στοιχείο α) των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών πρέπει να αντικατασταθεί από τον ακόλουθο όρο, ο οποίος μετατρέπει έναν δείκτη αναφοράς προϊόντος που προβλέπεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 σε έναν δείκτη αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει μέσου ευρωπαϊκού συντελεστή εκπομπής CO2 ύψους 0,376 tCO2/MWh:


Υφιστάμενος δείκτης αναφοράς προϊόντος από το τμήμα 2 του παραρτήματος του κανονισμού 2021/447 (σε tCO2/t) × μερίδιο των σχετικών έμμεσων εκπομπών κατά την περίοδο αναφοράς

(%)/0,376 (tCO2/MWh).


Η εφαρμοστέα τιμή των δεικτών αναφοράς για την αποδοτικότητα των προϊόντων με ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2021-2025 περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/447, της 12ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό των αναθεωρημένων τιμών των δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


— Δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και δεν απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος


Ο εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζεται στο σημείο 15 αριθμός 15 των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών, ισχύει για όλα τα επιλέξιμα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, για τα οποία δεν ορίζεται δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.


— Επικαιροποιημένοι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι


Στον πίνακα απαριθμούνται οι τιμές των δεικτών αναφοράς που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δείκτη αναφοράς για την αποδοτικότητα σε συγκεκριμένο έτος, λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου ετήσιου ποσοστού μείωσης.


Το ετήσιο αυτό ποσοστό μείωσης εκφράζει την αυτόματη μείωση των δεικτών αναφοράς σε ετήσια βάση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα , όλοι οι δείκτες αναφοράς για την

αποδοτικότητα (συμπεριλαμβανομένου του “εφεδρικού δείκτη αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας”) μειώνονται (από το έτος t = 2022) κατά 1,09 % σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:


Εφαρμοστέος δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα (έτος t) = τιμή του δείκτη αναφοράς το 2021 * (1 + ετήσιο ποσοστό μείωσης) ^ (έτος t — 2021)


Παρακάτω σχετικοί Πίνακες:Αναδημοσίευση από Ευρωπαϊκή Ένωση - Σύνδεσμος Πλαστικής Συσκευασίας

1 Προβολή0 Σχόλια

Comments


bottom of page