Η Επιτυχία ακολουθεί το δίπτυχο:

Ποιότητα & Ανάπτυξη

vlysis.png
Η Vlysis παραμένει ενεργή σε Δράσεις προστασίας του Περιβάλλοντος μέσω          Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Προτύπων, συμβάλει με τις Ενέργειές τις στην        αποφυγή της Κλιματικής Αλλαγής και παραμένει δραστήρια στην Κυκλική Οικονομία 
Screenshot_2020-03-31 EIT Communities la
  • 250
    Every month
    Valid for 12 months
  • 2500
    Every year
    Valid for 2 years